Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním formuláře na našich stránkách www.sanatoriumpetak.cz
poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Lázeňské sanatorium Dr. Peták s.r.o. považuje vaše osobní údaje za vysoce důvěrné a
zavazuje se, že je nepředá žádné třetí straně a že je použije pouze pro vlastní potřebu ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zlepšení svých služeb a k
marketingovým účelům společnosti Lázeňské sanatorium Dr. Peták s.r.o.

Prohlášení Lázeňského sanatoria Dr. Peták s.r.o. o ochraně osobních údajů

Společnost Lázeňské sanatorium Dr. Peták s.r.o. zpracovává osobní údaje osob
zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.sanatoriumpetak.cz , a to po dobu
neurčitou, dokud zaregistrované osoby svůj souhlas neodvolají. Osoby poskytující informace
tak berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Lázeňské
sanatorium Dr. Peták s.r.o. všechny údaje odstraní.

Persönlicher Datenschutz

Beim Ausfüllen des Formulars auf den Seiten www.sanatoriumpetak. cz erteilen Sie
Ihre persönlichen Daten laut Beschluss § 4 des Gesetzes Nr. 101/2000 des Gesetzbuches,
über den persönlichen Datenschutz. Sanatorium Dr. Petak ist sich über die Vertraulichkeit
Ihrer persönlichen Daten und über die Geltung des Gesetzes über den persönlichen
Datenschutz bewusst, Ihre persönlichen Daten werden ohne Ihre Zustimmung keiner dritter
Seite bereitgestellt. Persönlichen Daten werden nur für eigenen Gebrauch benutzt im Sinne
des Gesetzes Nr. 101/2000 des Gesetzbuches, über den persönlichen Datenschutz, und zur
Aufbesserung ihrer Dienstleistungen und für Marketingzwecke von Sanatorium Dr. Petak.

Erklärung über Ihren persönlichen Datenschutz

Sanatorium Dr. Petak, GmbH verarbeiten die persönlichen Daten der Personen, die
mittels der Webseiten www.sanatoriumpetak. cz registriert wurden und dies auf
unbestimmte Zeit, bis zur Absage der Zustimmung, die jede registrierte Person abgibt.
Personen, die die Informationen erteilen, nehmen zur Kenntnis, dass Sie ihre Zustimmung
jede Zeit schriftlich widerrufen können und Sanatorium Dr. Petak, GmbH wird die Daten
vernichten.