Lázeňská léčba komplexní a příspěvková

A/ KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ LÉČBA – klienti VoZP

Jedná se o pobyt plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Během pobytu je návštěvník lázní pacientem v pracovní neschopnosti. Vyslání do lázní schvaluje revizní lékař na základě lékařského návrhu od praktického lékaře. Platnost schváleného lékařského návrhu je 1 (stupeň naléhavosti I.) nebo 3 měsíce (stupeň naléhavosti II.) od data vystavení. Během této doby musí klient nastoupit na lázeňský pobyt podle volné kapacity lázeňského domu. Zdravotní pojišťovnou je určen tzv. standard ubytování, norma spotřeby potravin a léčebný plán pro jednotlivé indikace. Standardní ubytování je dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím (sprcha+WC), telefonem, TV, ledničkou a balkonem.

Po schválení revizním lékařem je návrh poslán na rezervační oddělení lázeňského domu, který po té zašle klientovi zvací dopis, v němž je uveden termín pobytu, eventuální doplatky a další důležité informace.

V případě, že si klient přeje nadstandardní vybavení pokoje, jednolůžkový pokoj atd., platí ceník doplatků.

Lázeňský poplatek není obsažen v ceně a dle vyhlášky města jej hradí klienti od 18 do 70 let věku, s výjimkou držitelů průkazů ZTP/P, které je klient povinen předložit.

B/ PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ LÉČBA – klienti VoZP

V případě tohoto typu pobytu platí stejný schvalovací proces jako u komplexní lázeňské péčeZ prostředků zdravotního pojištění je však hrazeno pouze léčeníUbytování a stravování si hradí host sám. Platnost schváleného lázeňského návrhu je
6 měsíců od data vystavení.
……………………………………………………………………………………………………….

Kolik stojí 21 dní pobytu s plnou penzí?

Dvoulůžkový pokoj Standard – 28 350 Kč /os.
Dvoulůžkový pokoj LUX a apartmá – 33 600 Kč/os.
Jednolůžkový pokoj – 33 600 Kč /os.
……………………………………………………………………………………………………….

Kolik stojí 14 dní pobytu s plnou penzí?

Dvoulůžkový pokoj Standard – 18 900 Kč /os.
Dvoulůžkový pokoj LUX a apartmá – 22 400 Kč/os.
Jednolůžkový pokoj – 22 400 Kč /os.

……………………………………………………………………………………………………….

Pobyt začíná obědem v příjezdový den a končí snídaní v den odjezdový.

Lázeňský poplatek není obsažen v ceně a dle vyhlášky města jej hradí klienti od 18 do 70 let věku, s výjimkou držitelů průkazů ZTP/P, které je klient povinen předložit.

Jaká onemocnění léčíme?

Onemocnění srdce a cév, onemocnění pohybového aparátu, onemocnění páteře.

Schválené indikace:

II. Nemoci oběhového ústrojí – II/1-8

 • II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční.
 • II/2 Stav po infarktu myokardu.
 • II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně.
 • II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém.
 • II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia. Chronický lymfatický edém.
 • II/6 Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, chirurgická revaskularizace myokardu – CABG, kombinované výkony – revaskularizace myokardu a náhrada nebo korekce chlopně, defekty septa síní nebo komor. Kardiochirurgické výkony s vyloučením výkonů kardiointervenčních.
 • II/7 Stavy po operacích srdečních vad. Stavy po revaskularizačních operacích srdce. Stavy po perkutánní transluminárni koronární angioplastice.
 • II/8 Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce. Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.

VII. Nemoci pohybového ústrojí

 • VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční). Sekundární artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • VII/4 Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • VII/5 Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní. Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.
 • VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úporní svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).
 • VII/7 Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích. Artropatie.
 • VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní