Molekulární Vodík® je malý vědecký zázrak

Molekulární vodík (H2) je nejsilnější antioxidant. Přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem s nejmenší velikostí, díky čemuž projde každou buněčnou membránou. Z tohoto důvodu „posíláme“ vodík během lázeňských procedur do těla inhalací, ve vanových koupelích, při masážích a perorálním (ústním) podáním.

Hlavní účinky molekulárního vodíku

  • Antioxidační efekt
  • Optimalizuje imunitní systém a chrání před virovými infekcemi a nemocemi
  • Podporuje zdravé funkce orgánu
  • Zlepšuje regeneraci a zotavení po sportu
  • Přirozeně rozvíjí Vaši krásu
  • Bojuje proti nemocem souvisejícím s věkem a zvyšuje zdravotní úroveň
  • Protizánětlivý efekt
  • Zlepšuje okysličení krve
  • Harmonizuje vnitřní prostředí těla
  • Postcovidový syndrom

Postcovidový syndrom a lázeňská léčba v kombinaci s molekulárním vodíkem

SPOJUJEME A UMOCŇUJEME BENEFITY MOLEKULÁRNÍHO VODÍKU A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Po prodělání i lehké formy onemocnění Covid-19 je organismus přesycen kyselými radikály a dochází k oxidačnímu stresu a tzv. cytokinové bouři, která oslabuje řadu orgánů.

Tyto radikály, zbytky buněčných struktur, metabolity látkové výměny a toxiny, které se naváží na kyslík, blokují využití kyslíku v tkáňovém dýchání a těžko se z organismu vylučují. Proto se hromadí v okolí buněk a brání jim v jejich normální funkci, v přístupnosti živin a správné činnosti orgánů. Kyselé radikály vznikají v těle též při normální činnosti buněk, při svalové a duševní aktivitě, dále z potravin, vody a vzduchu. Jejich hromaděním v těle vzniká oxidační stres.

Tělo samo vyrábí svá antioxidancia, která ruší vazbu kyslíku na škodliviny, ale v nedostatečném množství – mají malou kapacitu. Proto v dnešním jedy zamořeném prostředí je nutností antioxidanty dodávat.

Je mnoho druhů antioxidantů – např. vitamin C, glutathion, koenzym Q-10 atd – ale nejsilnější je molekulární vodík, který si již v současnosti umíme sami vyrobit. Japonci pijí vodu obohacenou molekulárním vodíkem již 50 let. Elektrolýzou pitné vody nebo třeba i františkolázeňské minerální vody se uvolní molekulární vodík, který je 176krát silnější než vitamín C. Můžeme ho tělu poskytnout nejen pitím této vody, ale i inhalací, aplikací do vanových procedur, lokálně před masážemi či rašelinovými zábaly. Tímto dojde k výraznému vstřebávání a hromadění molekulárního vodíku, který likviduje selektivně kyselé radikály kyslíku i dusičnany. Po aplikaci či požití molekulárního vodíku je tento za 2 minuty dopraven do mozku a za 1 minutu do srdce.

Jeho výjimečnou vlastností je též to, že likviduje životu nebezpečné kyselé radikály, ale ty, které tělo potřebuje, ponechá být. Další zajímavostí je, že má univerzální účinky a v těle ovlivňuje funkce všech orgánů včetně mozku. Tímto je očišťuje a umožňuje jim využít samoléčebných vlastností a zvýšit funkčnost. Molekulární vodík podporuje účinnost léků klasické medicíny, které pacient užívá.

Léčivé přírodní zdroje a léčebné procedury terapeuticky posílené o molekulární vodík zvyšují svou účinnost během lázeňského pobytu.

Molekulární vodík jako recept pro restart organismu po covidu-19

Jak dostat tělo do formy, jak zlepšit virem a kašlem porušenou sliznici našich průdušek?

Experimentální výzkum, zaměřený na sledování účinků inhalace molekulárního vodíku na
funkční stav organismu osob, které prodělaly onemocnění covidem-19, právě schválila etická
komise Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Ambiciózní projekt
probíhá za významné podpory společností H2 World Health & Beauty Company z Ostravy.

„Ve studii se zaměřujeme se na širokou populaci. Už nyní nás oslovují lidé z řad
profesionálních sportovců, ale i studenti a kolegové z fakulty, kteří mají zájem se na výzkumu
podílet jako probandi, tedy testované osoby, “ říká vedoucí výzkumného projektu doc. PhDr.
Michal Botek, Ph.D. z Katedry přírodních věd v kinantropologii z Fakulty tělesné kultury
(FTK) UP v Olomouci.

„Molekulární vodík v žádném případě nepovažujeme za lék, ale spíše za nadějnou formu
terapie, jejíž účinky na organismus v souvislosti s covidem-19 chceme důkladně
prozkoumat,“ dodává.

Na FTK v Olomouci se zabývají vlivem molekulárního vodíku na lidské tělo více jak čtyři
roky. Doposud byl výzkum zacílen především na jeho využití ve sportu, konkrétně jak
administrace molekulárního vodíku působí na člověka během různých druhů zatížení, jak
ovlivní fyzický výkon a průběh zotavení.

Molekulární vodík je plyn bez chuti a zápachu. Je to nejjednodušší molekula na světě. Je tak
malý, že snadno proniká do těla, do všech tkání a buněk, přes různé bariéry, dokonce i do
buněčného jádra. Je to nejsilnější a navíc selektivní antioxidant, reaguje jen se zdraví
škodlivými radikály. Má prokázané protizánětlivé a regenerační účinky.

„Výsledky recentních experimentálních studií potvrzují, že molekulární vodík mimo jiné
snižuje také zánětlivou reakci tzv. “cytokinovou bouři“, která je v odborných časopisech
spojována s průběhem onemocnění covid-19. Protizánětlivého účinku a selektivně
antioxidačních vlastností molekulárního vodíku bychom rádi využili i my jako jisté formy
post-covidové terapie, která by měla přispět k utlumení únavy, k celkové revitalizaci
organismu a ke snadnějšímu návratu lidí do běžného života,“ potvrzuje docent Botek.

Vybraní účastníci studie na FTK UP podstoupí nejprve vstupní vyšetření – spirometrii a test
aktuální fyzické kondice v podobě šestiminutového chodeckého testu, při kterém se
monitoruje saturace krve kyslíkem, subjektivní pocit vnímaného úsilí nebo míra dušnosti.
Během dvoutýdenní intervence, která spočívá ve stodvacetiminutové inhalaci molekulárního
vodíku, mají probandi za povinnost si také monitorovat funkční stav organismu a
zaznamenávat si subjektivní pocity únavy nebo kvalitu spánku. Po uplynutí dvou týdnů se
dostaví na přetestování.

Řada lázeňských zařízení již nyní začíná nabízet postcovidové procedury, například Léčebné
sanatorium Dr. Peták ve Františkových Lázních už v něm využívá i efekt molekulárního
vodíku.

Ten se dostává do lidského těla běžně buď speciálně upravenou vodou (tzv. hydrogenovanou
vodou), v tabletách anebo inhalací. „Z pohledu množství vodíku vpraveného do těla nám
prozatím vychází nejlépe právě inhalace, i když jednotlivé způsoby administrace vodíku se
mohou vzájemně doplňovat a zesilovat,“ vysvětluje docent Botek. Očekává se, že výsledky
studie by mohly mít velký praktický dopad.

Nyní zůstává totiž velkou neznámou a zároveň i výzvou najít způsob, jak zajistit sportovcům
bezpečný návrat do běžného tréninkového a zápasového rytmu po onemocnění covidem-19. „Podle informací, které se ke mně dostávají od kondičních trenérů, ale i od samotných
sportovců, je evidentní, že odmazávání tréninkového manka a znovunabíráni ztracené kondice
v mnoha případech neustále přibržďuje všudypřítomná únava a dušnost. Ze zkušeností s profi
sportem si dovolím tvrdit, že bez použití sofistikovaných metod k hodnocení odezvy
organismu během rekonvalescentního zatěžování, bude absence znalosti objektivních
informací o každodenních změnách funkčního stavu organismu sehrávat klíčovou roli
v efektivitě bezpečného návratu sportovců do standardní zátěže,“ vysvětluje docent Botek.

Kombinace systematické diagnostiky a aplikace molekulárního vodíku, které se využívá ve
studii, může podle jeho názoru v budoucnu představovat úspěšnou post-covidovou
rekonvalescentní strategii, a to nejenom pro sportovce. První výsledky budou známy koncem
letošního roku.

Molekulární vodík není v České republice žádná novinka. Již v roce 2015 byl založen
Davidem Maršálkem odborný The European Institute of Molecular Hydrogen Therapy. O pár
let později také vznikla obchodní společnost H2 World Health & Beauty Company s.r.o.
Cílem těchto organizací je prohloubení znalostí o molekulárním vodíku a zvýšení povědomí o
zdravotních výhodách a jeho pozitivních účincích.

 

Další informace o molekulárním vodíku

Proč stárneme? Proč jsme nemocní? Jednou z hlavních příčin je takzvaný „oxidační stres“.
Hlavním zdrojem oxidačního stresu je nerovnováha mezi tvorbou volných kyslíkových
radikálů, které vznikají jako vedlejší produkt okysličování a látkové přeměny a antioxidační
kapacitou organismu.

Pro nás je důležité jedno: už dlouho víme, že akutní oxidační stres způsobuje vážné
poškození tkání a stane-li se trvalým, je jednou z hlavních příčin mnoha častých onemocnění,
rakoviny i zrychleného procesu stárnutí.

Ve vývoji účinných antioxidantů nevykazujících vedlejší účinky bylo přes všechny snahy
farmaceutů a výživových poradců dosaženo jen sporých výsledků. Objevila se však nadějná
zpráva: japonští výzkumníci zjistili, že velký potenciál jako účinný antioxidant pro léčebné
použití má Molekulární Vodík® [Ohsawa et al., Nat. Med. 13 (2007) 688–694].

K dispozici je několik způsobů jak Molekulární Vodík® užívat: vdechováním, pitím vodíkem
sycené vody, koupelemi v o vodík obohacené vodě, injekcemi či očními kapkami vodíkem
nasyceného fyziologického roztoku, ale i povzbuzením produkce střevního vodíku bakteriemi
– a nově i v tabletách nebo v prášku.

Vodík má pro terapeutické a preventivní aplikace mnoho výhod. Vykazuje nejen účinnost
proti oxidačnímu stresu, ale i rozličné protizánětlivé a protialergické efekty. Klinické pokusy
ukazují, že aplikace Molekulárního vodíku® zlepšuje patologii mitochondriálních poruch.

Molekulární Vodík® zaujímá v současné době první místa na poli lékařského výzkumu. Existuje velké množství vědeckých studií, ve kterých se vědci zabývají mechanismy
oxidačního stresu a s ním souvisejícími chronickými degenerativními onemocněními včetně
zrychleného stárnutí, stejně jako nemocí souvisejících s acidobazickou rovnováhou.

Vodík může mít obrovský dopad jako nový a inovativní terapeutický nástroj tam, kde
moderní medicína neumí dobře pomoci od závažných zdravotních problémů (Huang et al.,
2010). Jedná se zejména o ty problémy, které spadají do klasifikace tzv. chronických. Podle
posledních vědeckých studií může mít Molekulární Vodík® pozitivní vliv na mnoho zdravotních problémů.

Molekulární vodík je nejmenší prvek z celého vesmíru. Základní prvek všeho. Pro nás
má protizánětlivé účinky. Je to nejsilnější antioxidant, ale narozdíl od těch
dalších, selektivní. On si vybere sám co začne v těle řešit.  V prvé řade to jsou volné
radikály, které vznikají i z kyslíku a když se přemnoží, tak škodí. Vodík je pak redukuje.